Ränta på ränta

Dela

Den världsberömde matematikern och fysikern Albert Einstein formulerade en mängd revolutionerande teorier som genom åren har visat sig stämma på pricken. Einstein var emellertid inte bara en tänkare inom naturvetenskapen. Han hade också åsikter om ekonomi och samhällsutveckling. Inom det ekonomiska området är Einstein förmodligen mest känd för att ha liknat ränta på ränta-effekten med den starkaste kraften i universum och världens åttonde underverk. Vad innebär då ränta på ränta?

Ränta på ränta-effekten är anledningen till att de rikare blir allt rikare med åren och att du också med lite sunt förnuft kan få dina sparpengar att växa kontinuerligt. I ekonomiska termer handlar ränta på ränta om ackumulering av ränteintäkter, utdelningar och annan avkastning så att de intjänade pengarna fortsätter att ge avkastning, nu utifrån en högre total. På ren svenska betyder ränta på ränta-effekten att du år efter år får mer pengar att tjäna avkastning på.

Ett räkneexempel kan tjäna som illustration till detta. Vi säger att du sätter in 1000 kr på ett sparkonto med en ränta på tre procent. Efter ett år kommer du ha 1030 kr på konto (vi bortser här från skatteeffekter). Nu har du mer pengar som arbetar för dig, vilket gör att du efter år 2 inte kommer att ha 1060 kr på kontot, utan 1061 kr. Efter år 3 har du närmare 1093 kr på kontot.

Ränta på ränta effekten styrs av 3 faktorer

Ränta på ränta-effekten avgörs av tre faktorer, nämligen tidshorisonten, den förväntade avkastningen samt eventuella minskningar av totalen (genom uttag eller negativ avkastning). Som du förstår av räkneexemplet är tidshorisonten mycket viktig. För varje år som går får du en större ränteeffekt.

Den förväntade avkastningen avgör hur stor ränteeffekten blir för varje enskilt år. Självklart är det bättre ju större avkastning du har. Hur är det då med uttag? Jo, gör du ett uttag får du en mindre summa pengar som arbetar för dig. Tar du varje år ut ett belopp som exakt motsvarar avkastningen, så drar du ingen som helst nytta av ränta på ränta-effekten.

Ränta på ränta-effekten gäller både för sparande och för lån. För ditt sparande är ränta på ränta-effekten verkligen ett underverk. För lån gäller den raka motsatsen. Då är det ju i stället banken som tjänar på denna princip.