Jämför sparränta

Dela

Räntorna på sparkonton har successivt sjunkit i takt med att det allmänna ränteläget gått ner de senaste åren. Storbankerna erbjuder idag nästan ingen avkastning över huvud taget. Räknar man med inflationen finns till och med risken att det blir en minusaffär att ha pengarna på ett vanligt sparkonto på banken. Det finns dock en del banker och andra finansiella aktörer som erbjuder lite högre sparräntor. Det gäller bara att hitta rätt! Här är några saker att tänka på när du väljer konto för bästa sparränta.

Välj rätt sparkonto

Det råder fri räntesättning i Sverige. Varje bank och finansbolag kan därför sätta vilka inlånings- och utlåningsräntor som de vill. Några av nischbankerna och finansbolagen har relativt konkurrenskraftiga räntor. De aktörer som har de högsta räntorna brukar vara finansbolag som även bedriver utlåning, till exempel i form av privatlån. Bara genom att leta lite extra noggrant kan du tjäna flera procent på sparräntan.

Längre bindningstid ger bättre sparränta

Om du kan avstå från att använda dina sparpengar under en längre tid kan du ofta få mer förmånliga sparräntor. Många banker och finansbolag erbjuder betydligt högre räntor på bindningstider på både 1, 3 och 5 år. Med en sådan sparprodukt vet du redan från början om hur hög din avkastning kommer att bli.

Den uppenbara nackdelen med sparkonton med bindningstid är att dina pengar är låsta. Om du vill göra ett uttag i förtid förlorar du en stor del av avkastningen. Dessutom kan det finnas krav på att du måste sätta in belopp över ett visst minimibelopp för att ta del av den mer förmånliga räntan.

Sparkonto med statlig insättningsgaranti

Insättningsgarantin är en statlig mekanism som aktiveras när en bank eller ett finansbolag som bedriver inlåning ställer in betalningarna.

Genom insättningsgarantin träder staten helt enkelt in i bankens/ finansbolagets ställe för att garantera dina pengar, inklusive ränta. Insättningsgarantin täcker belopp upp till 100 000 euro. Innan du sätter in pengar på ett sparkonto, se till din sparprodukt täcks av insättningsgarantin.

Har du för avsikt att sätta av mer än motsvarande 100 000 euro i sparande bör du dela upp sparandet på flera konton.

En del av de aktörer som erbjuder de högsta räntorna är inte anslutna till garantimekanismen. Det gör att du riskerar att inte få tillbaka dina sparpengar om företaget kommer på obestånd. Här får du göra en avvägning mellan risk/avkastning.